Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Matúš Bucko
(*31.3.1878-†31.1.1940)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
Anna rod. Hriadelová
(*20.8.1885)
svadba: 1901
Terézia rod. Bucková
Eduard Thomas
Viera rod. Thomasová
Augustín Zachar
Roman Zachar
Silvia rod. Zacharová
Eduard Thomas
Jarmila rod. Petrivalská
Róbert Thomas
Mária rod. Thomasová
Milan Morávek
Zuzana rod. Morávková
Jana rod. Morávková
THE END