Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Eduard Thomas
Terézia rod. Bucková
Viera rod. Thomasová
Augustín Zachar
Roman Zachar
Silvia rod. Zacharová
Eduard Thomas
Jarmila rod. Petrivalská
Róbert Thomas
Mária rod. Thomasová
Milan Morávek
Zuzana rod. Morávková
Jana rod. Morávková
THE END