Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Izolda rod. Romanová
Dominik Bucko
Mária rod. Bucková
Róbert Nicolíni
Mário Nicolíni
Katarína rod. Nicolíniová
Emil Gaľ
Eva rod. Bucková
Mikuláš Rožňák
Lucia rod. Rožňáková
Eva rod. Rožňáková
Roman Bucko
Margita rod. Slováková
Richard Bucko
Margaréta rod. Bucková
THE END