Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefan Daňo
Gabriela rod. Bucková
Štefan Daňo
Marcela rod. Čangelová
Norbert Daňo
Aneta rod. Daňová
Andrej Daňo
Daniela rod. Daňová
Miroslav Žák
Natália rod. Žáková
THE END