Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Marcela rod. Čangelová
Štefan Daňo
Norbert Daňo
Aneta rod. Daňová
THE END