Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Miroslav Žák
Daniela rod. Daňová
Natália rod. Žáková
THE END