Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Angelika rod. Škereňová
Roman Švec
Matej Švec
THE END