Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Zuzana rod. Mikovičová
Štefan Švec
Jakub Švec
THE END