Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Jakubíková
Pavol Bucko
Mária rod. Bucková
Dušan Mikuláš
Dušan Mikuláš
Hana rod. Bosáková
Jakub Mikuláš
Róbert Mikuláš
Beáta rod. Bucková
Milan Gramblička
Monika rod. Grambličková
Tomáš Gramblička
Rudolf Bucko
Eva rod. Michalíková
Dušan Bucko
Danka rod. Gašparíková
Soňa rod. Bucková
Pavol Bucko
Zdenko Bucko
Anežka rod. Bucková
Pavol Bucko
Anton Bucko
Lýdia rod. Korenčíková
Zuzana rod. Bucková
Martin Bucko
THE END