Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Dušan Mikuláš
Mária rod. Bucková
Dušan Mikuláš
Hana rod. Bosáková
Jakub Mikuláš
Róbert Mikuláš
THE END