Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Eva rod. Michalíková
Rudolf Bucko
Dušan Bucko
Danka rod. Gašparíková
Soňa rod. Bucková
Pavol Bucko
Zdenko Bucko
Anežka rod. Bucková
THE END