Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Danka rod. Gašparíková
Dušan Bucko
Soňa rod. Bucková
THE END