Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Zdenko Krajný
Andrea rod. Hagarová
Dominik Krajný
Daniel Krajný
THE END