Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Malvin Dick
Joyce rod. Butcko
Dawn Dick
THE END