Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

John Gillmore
Pamela rod. Butcko
John Gillmore
Tim Gillmore
THE END