Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Martin Bucko
(*13.9.1882)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
Mária rod. Mazáková
(*1886-†1929)
svadba: 5.11.1911
Joseph Butcko
Mae Alice rod. Davis
Joseph Butcko
Sharon Butcko
Joseph Butcko
Robbin Butcko
Joseph Butcko
Andrew Butcko
Jackie rod. Butcko
Jess Bliss
Patricia Butcko
Tim Butcko
James Butcko
Michelle Butcko
Katie rod. Butcko
Beth rod. Butcko
THE END