Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Sharon Butcko
Joseph Butcko
Joseph Butcko
Robbin Butcko
Joseph Butcko
Andrew Butcko
Jackie rod. Butcko
Jess Bliss
THE END