Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Daniela rod. Vlnková
Eduard Hájovský
Daniela rod. Hájovská
Miroslav Rybanský
Daniela rod. Rybanská
Henrieta rod. Hájovská
Jaroslav Hostačný
Samuel Hostačný
Eduard Hájovský
THE END