Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jaroslav Hostačný
Henrieta rod. Hájovská
Samuel Hostačný
THE END