Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Karol Doboš
Vlasta rod. Bucková
Marína rod. Dobošová
THE END