Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefan Bucko
(*21.7.1889-†6.7.1960)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
Jozefína rod. Dovalová
(*5.5.1895-†3.5.1962)
svadba: 24.11.1918
Mária rod. Bucková
Róbert Precák
Daniela rod. Precáková
Viliam Ganz
Daniel Ganz
Viliam Ganz
Vladimír Precák
Ema rod. Reichelová
Juraj Precák
Andrej Precák
Ľubomír Precák
Iveta rod. Gurníková
Zuzana rod. Precáková
Ľubomír Precák
THE END