Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Róbert Precák
Mária rod. Bucková
Daniela rod. Precáková
Viliam Ganz
Daniel Ganz
Viliam Ganz
Vladimír Precák
Ema rod. Reichelová
Juraj Precák
Andrej Precák
Ľubomír Precák
Iveta rod. Gurníková
Zuzana rod. Precáková
Ľubomír Precák
THE END