Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ema rod. Reichelová
Vladimír Precák
Juraj Precák
Andrej Precák
THE END