Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Iveta rod. Gurníková
Ľubomír Precák
Zuzana rod. Precáková
Ľubomír Precák
THE END