Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Gabriel Gális
Melánia rod. Bucková
Miroslav Gális
Ľubica rod. Gerbelová
Miroslav Gális
Martin Gális
Andrea rod. Gálisová
THE END