Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

X Babinec
Blanka rod. Vojtková
Martin Babinec
Juraj Babinec
THE END