Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Valentín Ašverus
(*12.2.1870-†20.12.1948)
Štefan Ašverus
(asi 1825-†30.12.1875)
Katarína rod. Hagarová
(n. asi 1830)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
svadba: 13.11.1848
Anna rod. Niková
(*12.2.1873)
Jozef Niko
(kr. 9.6.1843-†27.10.1877)
Ján Niko
(asi 1818-†10.3.1892)
Eva rod. Maťavková
(asi 1815-†6.3.1874)
svadba: 31.5.1841
Katarína rod. Adamičková
(kr. 21.10.1850)
svadba: 12.11.1866
svadba: 14.11.1892
Anna rod. Ašverusová
(*17.12.1896)
THE END