Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Pavol Niko
(*14.7.1878)
Mária rod. Mlyneková
(*24.3.1881-†1941)
Ján Mlynek
(kr. 4.3.1844-asi 1900)
Ján Mlynek
(asi 1819-†23.3.1873)
Katarína rod. Niková
(*1818-†22.9.1876)
svadba: 9.11.1840
Eva rod. Lutková
(*24.9.1857)
svadba: 28.1.1878
svadba: 18.11.1901
Mária rod. Niková
(*19.1.1904)
THE END