Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Marta rod. Hudecová
Stanislav Šedina
Stanislav Šedina
Zuzana rod. Šedinová
THE END