Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Zuzana rod. Háberová
Tomáš Gregor
Branislav Gregor
THE END