Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Stanislav Babušík
Alexandra rod. Bobeková
Vivien rod. Babušíková
THE END