Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Martina rod. Hanzlíková
Boris Vrba
Dominik Vrba
Melánia rod. Vrbová
THE END