Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Vladimíra Božiková
Peter Božik
Adam Božik
THE END