Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Martin Maňák
(*2.11.1907)
Magdaléna rod. Božiková
(*11.1.1908)
Štefan Maňák
Mária rod. Mondoková
Emília rod. Maňáková
Ján Dúcky
Katarína rod. Dúcka
X Boco
Filip Boco
Tomáš Boco
Ján Dúcky
Jozef Maňák
Mária rod. Maňáková
Marián Grežďo
Beáta rod. Grežďová
Daniela rod. Maňáková
Peter Medvec
Adam Medvec
Martin Maňák
Melánia rod. Ručkayová
Martin Maňák
Jozef Maňák
Ivana rod. Kremlová
Jana rod. Maňáková
Martin Kočica
Adam Kočica
Agáta rod. Kočicová
Petra rod. Maňáková
Michal Lacika
Bruno Lacika
Mária rod. Maňáková
Ľudovít Bobek
Svetlana rod. Bobeková
Alexandra rod. Bobeková
Stanislav Babušík
Vivien rod. Babušíková
Amália rod. Maňáková
Jaroslav Gregorík
Zdenka rod. Gregoríková
Radovan Macudzinský
Lukáš Macudzinský
Miriam rod. Macudzinská
Jana rod. Gregoríková
Marián Marek
Michaela rod. Mareková
Bronislava rod. Mareková
Jaroslava r. Gregoríková
THE END