Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Mišíková
Ľubomír Božik
Kristína rod. Božiková
Simona rod. Božiková
Marcel Mužík
X rod. Mužíková
THE END