Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Milan Klapiš
Štefánia rod. Božiková
Daniela rod. Klapišová
Dominika rod. Klapišová
THE END