Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Božik
(kr. 9.9.1851)
Michal Božik
(asi 1827-†16.1.1885)
Ján Božik
(okolo 1788-†20.2.1838)
Mária rod. Kútna
(okolo 1787-†8.11.1847)
Anna rod. Spodná
(asi 1827-†27.4.1854)
svadba: 15.11.1847
Eva rod. Spodná
(*27.12.1858)
Jozef Spodný
(asi 1819-†16.3.1880)
Jozef Spodný
(asi 1792-†6.12.1854)
Magdaléna rod. Chudá
Katarína rod. Adamková
(asi 1819-†2.3.1861)
svadba: 18.11.1839
svadba: 15.5.1876
Ján Božik
(*7.6.1877-†9.4.1944)
Františka rod. Zajacová
(*2.11.1881)
svadba: 22.11.1902
Florián Božik
(*3.5.1902)
Anna Božiková
(*19.8.1905)
Mária rod. Božiková
XXX
Anna rod. Božiková
XXX
Miroslav Božik
Kvetoslava r. Švikruhová
Miroslav Božik
Andrej Božik
Zuzana rod. Božiková
X Kubek
Jozef Božik
Magdaléna rod. Ďurčiová
Oľga rod. Božiková
Jozef Adamička
Jozef Adamička
Ľubomíra rod. Bielichová
Lena rod. Adamičková
Dávid Adamička
Jozef Božik
Helena rod. Kolarovičová
Michaela rod. Božiková
Lenka rod. Božiková
Jozef Božik
Milan Božik
Anna rod. Majáková
Milan Božik
Peter Božik
Juraj Božik
Anna rod. Božiková
Ján Božik
Darina rod. Kardošová
Michal Božik
Martin Božik
Anna rod. Božiková
Anton Boháčik
Veronika rod. Boháčiková
Milan Šimun
Vanessa rod. Šimunová
Michal Boháčik
Erik Boháčik
Dominik Boháčik
Damián Boháčik
Jozef Božik
(*10.4.1904)
XXX
Ján Božik
(*23.1.1906-†14.4.1930)
Magdaléna rod. Božiková
(*11.1.1908)
Martin Maňák
(*2.11.1907)
Štefan Maňák
Mária rod. Mondoková
Emília rod. Maňáková
Ján Dúcky
Katarína rod. Dúcka
X Boco
Filip Boco
Tomáš Boco
Ján Dúcky
Jozef Maňák
Mária rod. Maňáková
Marián Grežďo
Beáta rod. Grežďová
Daniela rod. Maňáková
Peter Medvec
Adam Medvec
Martin Maňák
Melánia rod. Ručkayová
Martin Maňák
Jozef Maňák
Ivana rod. Kremlová
Jana rod. Maňáková
Martin Kočica
Adam Kočica
Agáta rod. Kočicová
Petra rod. Maňáková
Michal Lacika
Bruno Lacika
Mária rod. Maňáková
Ľudovít Bobek
Svetlana rod. Bobeková
Alexandra rod. Bobeková
Stanislav Babušík
Vivien rod. Babušíková
Amália rod. Maňáková
Jaroslav Gregorík
Zdenka rod. Gregoríková
Radovan Macudzinský
Lukáš Macudzinský
Miriam rod. Macudzinská
Jana rod. Gregoríková
Marián Marek
Michaela rod. Mareková
Bronislava rod. Mareková
Jaroslava r. Gregoríková
Pavol Božik
(*21.10.1909)
Anna rod. Kobelovská
(*4.6.1903)
Ján Božik
Božena rod. Konečná
Jana rod. Božiková
X Davídek
Jakub Davídek
Barbora rod. Davídková
Ivan Božik
X Božiková
Michal Božik
Marcel Božik
Pavol Božik
Alžbeta rod. Giglerová
Pavol Božik
Anna rod. Božiková
Milan Obermajer
Vlasta rod. Obermajerová
X Slezáček
Kristína rod. Slezáčková
Tatiana rod. Slezáčková
Eva rod. Božiková
Jozef Vojtek
Blanka rod. Vojtková
X Babinec
Martin Babinec
Juraj Babinec
Eva rod. Vojtková
X Kopunec
Natália rod. Kopuncová
Lucia rod. Kopuncová
Gabriela rod. Vojtková
X Kopunec
Eduard Kopunec
Anton Božik
(*21.11.1911)
Mária rod. Maninová
Ján Božik
Anna rod. Spodniaková
Ľubomír Božik
Mária rod. Mišíková
Kristína rod. Božiková
Simona rod. Božiková
Marcel Mužík
X rod. Mužíková
Ján Božik
Eva rod. Majerská
Dávid Božik
Denis Božik
Štefánia rod. Božiková
Milan Klapiš
Daniela rod. Klapišová
Dominika rod. Klapišová
Anton Božik
Anna rod. Niková
Anton Božik
Stanislava rod. Lobotková
Andrej Božik
Milan Božik
Mária rod. Gežová
Milan Božik
Lena rod. Božiková
Štefánia rod. Božiková
Ján Kozáček
Ján Kozáček
Jana rod. Mlyneková
Jana rod. Kozáčková
Veronika rod. Kozáčková
Katarína rod. Kozáčková
Dušan Kozáček
Elena rod. Adamková
Tatiana rod. Kozáčková
Ján Kozáček
Marián Kozáček
Mária rod. Miksová
Ines rod. Kozáčková
Monika rod. Kozáčková
Mária rod. Kozáčková
Milan Urban
Martin Urban
Sára rod. Urbanová
Oliver Jozef Urban
Jana rod. Kozáčková
Jozef Šimún
Jakub Šimún
Natália rod. Šimúnová
Lívia rod. Šimúnová
Štefánia rod. Kozáčková
Milan Božik
Mária rod. Kozáčková
Milan Božik
Peter Božik
Ľubomír Božik
Milada rod. Božiková
Anton Kobida
Emília rod. Kobidová
Vladimír Boháčik
Michaela rod. Boháčiková
Natália rod. Boháčiková
Juraj Vaculčík
Anton Kobida
XXX
Katarína rod. Kobidová
Roman Kobida
Jana rod. Jandáková
Jana rod. Kobidová
Dominika rod. Kobidová
Denis Kobida
Ivan Kobida
Mária rod. Božiková
František Grežďo
Juraj Grežďo
Martina rod. Žáková
Sára rod. Grežďová
Filip Grežďo
Jana rod. Grežďová
František Grežďo
Amália rod. Božiková
Július Mišenka
Patrik Mišenka
Lucia rod. Muchová
Matúš Mišenka
Alena rod. Mišenková
X Beňačka
Michal Beňačka
Terézia rod. Božiková
Jozef Horváth
Katarína rod. Horváthová
Jozef Dúcky
Katarína rod. Dúcka
Oľga rod. Horváthová
Milan Országh
X rod. Orsághová
Gregor Božik
(*21.10.1913)
Mária rod. Mičovská
(*22.1.1913)
Jaroslav Božik
Anna rod. Babušíková
Milan Božik
Jaroslav Božik
Anna rod. Božiková
Jozef Futroš
Peter Futroš
Gabriela rod. Slážiková
Lukáš Futroš
Natália rod. Futrošová
X Futroš?
Zdenka rod. Futrošová
Jozef Veselý
Jozef Veselý
Veronika rod. Veselá
Monika rod. Veselá
Jana rod. Futrošová
Ľuboš Margolien
Ľuboš Margolien
Ondrej Margolien
Vincent Božik
(*29.7.1915)
Paula rod. Mlyneková
Mária rod. Božiková
Klement Bajtala
Mária rod. Bajtalová
Dávid Martiška
Katarína rod. Martišková
Patrik Martiška
Klement Bajtala
Božena rod. Ďurkovičová
Barbora rod. Bajtalová
Ondrej Bajtala
Ondrej Bajtala
Zuzana rod. Detková
Roman Bajtala
Emília rod. Božiková
Ján Bajtala
Ján Bajtala
Daniela rod. Zubáková
Veronika rod. Bajtalová
Viktória rod. Bajtalová
Daniel Bajtala
Alexandra rod. Bajtalová
Magdaléna rod. Bajtalová
Peter Bíly
Martin Bíly
Juraj Bíly
Magdaléna rod. Bíla
Marek Bajtala
Kristína rod. Vachanová
Matej Bajtala
Zdenko Bajtala
Zdenka rod. Božiková
Štefan Gregor
Rudolf Gregor
Zdenka rod. Pavlíková
Rastislav Gregor
Andrea rod. Gregorová
Juraj Bjelko
Denis Bjelko
Samuel Bjelko
Ema rod. Bjelková
Štefan Gregor
Martina rod. Mojžišová
Matej Gregor
Zuzana rod. Gregorová
Tomáš Gregor
Zuzana rod. Háberová
Branislav Gregor
Vojtech Božik
Mária rod. Záferová
Jozef Božik
Mária rod. Mozolová
Jozef Božik
Marcela rod. Blinová
Kristián Božik
Lucia rod. Božiková
Martin Božik
Zuzana rod. Belanská
Kristína rod. Božiková
Martina rod. Božiková
Ľuboš Oravec
Ľuboš Oravec
Mário Oravec
Branislav Valach
Nikola rod. Oravcová
Vojtech Božik
Helena rod. Futrošová
Peter Božik
Vladimíra Božiková
Adam Božik
Miroslav Božik
Eva rod. Božiková
Eduard Daniš
Eva rod. Danišová
Milan Zigo
Patrik Zigo
Monika rod. Zigová
Pavol Daniš
Mária rod. Macková
Mária rod. Danišová
Marek Daniš
Lucia rod. Dodeková
Patrik Daniš
Viera rod. Božiková
Jozef Števula
Dáša rod. Števulová
Darryl Taylor
Dominik John Taylor
Justin Joseph Taylor
Jozef Števula
Katarína rod. Števulová
Ján Klačko
Viktor Božik
Emília rod. Kopecká
Slavomír Božik
Mária rod. Dovalová
Ján Božik
Viera rod. Tomanovová
Veronika rod. Božiková
Ján Božik
Andrej Božik
THE END