Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Mlynek
(kr. 4.3.1844)
Ján Mlynek
(asi 1819-†23.3.1873)
Katarína rod. Niková
(*1818-†22.9.1876)
svadba: 9.11.1840
Magdaléna rod. Niková
(kr. 9.3.1849)
Ján Niko
(asi 1818-†10.3.1892)
Eva rod. Maťavková
(asi 1815-†6.3.1874)
svadba: 31.5.1841
svadba: 12.11.1866
Gregor Mlynek
(*4.3.1884-†11.11.1886)
THE END