Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Kalaba
(kr. 25.6.1847)
Zuzana rod. Hagarová
(*11.8.1865)
svadba: 13.11.1899
Antónia rod. Kalabová
(*4.8.1900)
Štefan Kalaba
(*22.8.1902)
Mária rod. Kalabová
(*16.1.1905)
Jozef Kalaba
(*4.8.1906)
THE END