Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Juraj Štefke
(kr. 7.9.1850-†11.1.1888)
Magdaléna rod. Hagarová
(*12.6.1856)
svadba: 17.11.1873
Štefan Štefke
(*17.8.1876-†14.3.1952)
Mária rod. Niková
(*30.8.1882-†16.9.1918)
svadba: 18.11.1901
Jozefína rod. Štefková
(*26.9.1906)
Ján Štefke
(*1911)
Hedviga rod. Kajanová
(*1913)
Ernestína rod. Štefková
Ladislav Bracho
Ladislav Bracho
Marta rod. Luknárová
Ladislav Bracho
Henrieta rod. Brachová
Ján Bracho
Zita rod. Habdáková
Ján Bracho
Tomáš Bracho
Emília rod. Štefková
Július Kučerka
Tatiana rod. Kučerková
Miloš Dunajský
Miloš Dunajský
Soňa rod. Dunajská
Tatiana rod. Dunajská
Július Kučerka
Michaela rod. Šišková
Stanislav Kučerka
Michaela rod. Kučerková
Branislav Kučerka
Lenka rod. Apolenová
Tomáš Kučerka
Hana rod. Kučerková
Mária rod. Štefková
Štefan Ganyo
Andrea rod. Ganyová
X Mucha
Štefan Ganyo
Marek Ganyo
Mária rod. Štefková
Jindrich Cisár
Mária rod. Sitárová
(†19.4.1957)
Veronika rod. Štefková
Jozef Vlnka
Mária rod. Vlnková
Dušan Janega
Ivan Janega
Dušan Janega
Mária rod. Janegová
X Mondok
Peter Janega
Bohumila rod. Mokráňová
Petra rod. Janegová
Anna rod. Vlnková
Zdenek Bartek
Zdenka rod. Barteková
Ján Miksa
Mário Bartek
Bernardína rod. Štefková
František Kajan
Mária rod. Kajanová
František Jandák
Július Kajan
Marta rod. Lobotková
Jozef Štefke
(*6.9.1878-†4.2.1949)
Vincent Štefke
(*21.11.1881)
Ružena rod. Štefková
(*29.8.1883-†20.1.1885)
František Štefke
(*10.12.1885)
Anna rod. Mondoková
Hermína rod. Štefková
Ľudovít Bucko
(*8.6.1908)
Anton Bucko
Anna rod. Husárová
Eva rod. Bucková
Miloš Križan
Tomáš Bucko
Lukáš Križan
Katarína rod. Bucková
Milan Bracho
Lucia rod. Brachová
Milan Bracho
Jarmila rod. Bucková
Milan Janíček
Lívia rod. Janíčková
Soňa rod. Janíčková
Eva rod. Bucková
(†1942)
Elena rod. Bucková
František Gerbel
Peter Gerbel
František Gerbel
Eva rod. Lobotková
Veronika rod. Gerbelová
Patrik Gerbel
Mária rod. Gerbelová
Alžbeta rod. Bucková
Marián Balažovič
Marián Balažovič
Katarína rod. Ertlová
Dalibor Balažovič
Igor Balažovič
Adriana rod. Kyselicová
Dominik Balažovič
Terézia rod. Bucková
Miroslav Majling
Zuzana rod. Majlingová
Martin Leškanič
Šimon Leškanič
Miroslava rod. Majlingová
Miroslav Majling
Mária rod. Hricková
Michaela rod. Majlingová
Ján Štefke
Mária rod. Štefková
Ján Chrenko
Anton Chrenko
Vlasta rod. Florová
Irena rod. Štefková
Milan Dráb
Ľubica rod. Drábová
Eva rod. Drábová
X Hvolka
František Štefke
Anna rod. Štefková
Stanislav Šedina
Stanislav Šedina
Marta rod. Hudecová
Stanislav Šedina
Zuzana rod. Šedinová
Dušan Šedina
Anna rod. Nováková
Tomáš Šedina
Renáta rod. Maringová
Matúš Šedina
Dušan Šedina
Oľga rod. Štefková
Jozef Adamička
Miloš Adamička
Juraj Štefke
(*24.4.1888-†17.5.1957)
Katarína rod. Mondoková
(*22.3.1890)
svadba: 13.11.1911
Anton Štefke
Veronika rod. Hagarová
(*11.10.1911)
Mária rod. Štefková
Jaroslav Kajan
Ľubomíra rod. Kajanová
Jozef Mozol
X rod. Mozolová
Ladislav Štefke
Vojtech Štefke
Oľga Štefková
Paulína rod. Štefková
Vincent Mikuláš
(*21.2.1909)
Mária rod. Mikulášová
Irena rod. Mikulášová
Štefan Kobida
Beáta rod. Kobidová
X Kobida
X Kobida
THE END