Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Haluza
(*31.1.1857)
Zuzana rod. Hagarová
(*11.8.1865)
svadba: 4.1.1882
Paulína rod. Haluzová
(*7.8.1891)
František Šarina
(*2.10.1879-†13.7.1951)
svadba: 26.11.1910
Katarína rod. Šarinová
(*1913)
Gregor Filo
(*1904)
Veronika rod. Filová
Andrej Konár
Jozef Konár
Terézia Konárová
X Konár
Zdenka rod. Konárová
Miroslav Konár
Emília rod. Filová
Jirko X
Jana rod. Miksová
Emil Filo
Helena rod. Pšenáková
Elena rod. Filová
X Gavalda
Peter Gavalda
Marianna rod. Janušková
Zuzana rod. Gavaldová
Lukáš Gavalda
X rod. Gavaldová
Mária rod. Filová
X Michlík
X Michlík?
X Michlík?
Štefan Filo
František Šarina
(*1914)
Paulína rod. Zajacová
Terézia rod. Šarinová
Stanislav Adamička
Jaroslava rod. Adamičková
Anton Kalaba
Peter Kalaba
Magdaléna rod. Mokráňová
Peter Kalaba
Paula rod. Kalabová
Lukáš Kalaba
Eva rod. Adamičková
Ján Malík
Matej Malík
Terézia rod. Malíková
Viktória rod. Šarinová
Ľudovít Špánik
(*10.1.1910)
Jozef Špánik
Jana rod. Kozlová
Jozef Špánik
Oľga rod. Špániková
Štefan Baláž
Miroslav Baláž
Mária rod. Kajanová
Štefan Baláž
Alena rod. Balážová
X Pikna
Vladimír Baláž
Miloš Baláž
Igor Baláž
Ján Špánik
Margita rod. Chlpeková
Anna rod. Špániková
Július Mokráň
Magdaléna rod. Mokráňová
Peter Kalaba
Peter Kalaba
Paula rod. Kalabová
Bohumila rod. Mokráňová
Peter Janega
Petra rod. Janegová
Július Mokráň
Ján Špánik
Mária rod. Šarinová
Peter Zajac
(*26.2.1914)
Emília rod. Zajacová
X Toman
X Toman?
X Toman?
Jaroslav Zajac
Paulína Zajacová
X Zajac?
X Zajac?
Miroslav Zajac
Jaroslava rod. Božiková
X Zajac
X Zajac
Berta rod. Šarinová
Peter Porubčan
Jozef Porubčan
Milan Porubčan
Marta rod. Koreňová
Rastislav Porubčan
Zuzana rod. Beňová
Juraj Porubčan
Jana rod. Vachová
Marta rod. Porubčanová
Juraj Guniš
Patrik Guniš
Ján Šarina
Mária rod. Zajacová
Miroslav Šarina
Emília rod. Darmová
Iveta rod. Šarinová
X Grznár
Nikola rod. Grznárová
Miroslav Šarina
Mária rod. Tarabová
Kristína rod. Šarinová
Barbora rod. Šarinová
Pavol Šarina
Mária Šarinová
Peter Šarina
Jana rod. Šarinová
Emília rod. Šarinová
Ján Darmo
Jana rod. Darmová
Slavomír Maringa
Patrik Maringa
Slávka rod. Maringová
Laura rod. Maringová
Peter Darmo
Jana rod. Káčerová
Dominik Darmo
Mário Darmo
Eliška rod. Darmová
Nina rod. Darmová
Božena rod. Šarinová
Milan Lobotka
Bohslava rod. Lobotková
Ľuboš Filo
Filip Filo
X rod. Filová
Anna rod. Šarinová
Rudolf Futroš
Peter Futroš
Pavol Futroš
Marek Futroš
Rudolf Futroš
Magdaléna rod. Šarinová
Albert Kuchár
Jozef Kuchár
Viktória rod. Kuchárová
Zdenko Kuchár
Benjamín Kuchár
Oľga rod. Kuchárová
Veronika rod. Šarinová
Imrich Kišac
Eva rod. Kišacová
Jaroslav X
Karol Kišac
Emília rod. Janušková
Karol Kišac
XXX
X rod. Kišacová
Peter Kišac
Vladimír Kišac
Veronika rod. Janušková
Vladimír Kišac
Branislav Kišac
Katarína rod. Géciová
X Kišac
Dagmara rod. Kišacová
XXX
Marlon Kisac
XXX
Daniela rod. Kišacová
Rudolf Slovák
Matej Haluza
(*17.2.1894)
Zuzana rod. Grossová
(*18.4.1894)
Mária rod. Haluzová
Brigita rod. Haluzová
Adriána rod. Haluzová
Aladár Haluza
THE END