Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Pavol Kajan
(*8.7.1863)
Magdaléna rod. Hagarová
(*12.6.1856)
svadba: 8.7.1888
Imrich Kajan
(*18.10.1890-†5.5.1945)
Anna Kajanová
(†12.5.1944)
svadba: 28.9.1913
Pavol Kajan
(*18.5.1893)
Anna rod. Kajanová
(*10.6.1895)
THE END