Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Maninová
(asi 1828-†19.10.1886)
Jozef Dúcky
(n. okolo 1826)
svadba: 13.11.1848
Štefan Dúcky
(kr. 21.10.1849)
Anna rod. Čižmáriková
(kr. 10.10.1851)
svadba: 29.1.1872
Anna rod. Dúcka
(*18.3.1873-†10.7.1873)
Ján Dúcky
(*1874)
Valentín Dúcky
(*2.1.1878-†12.1.1878)
Jakub Dúcky
(*4.5.1879-†1.6.1879)
Alžbeta rod. Dúcka
(*20.5.1880)
Adam Jaroš
(kr. 24.12.1863)
svadba: 28.9.1902
Magdaléna rod. Dúcka
(*15.2.1883-†23.3.1883)
Mária rod. Dúcka
(*31.1.1885-†24.2.1885)
Mária rod. Dúcka
(*26.1.1886)
Š. Aschengeschwandtner
(*9.8.1884)
svadba: 17.10.1909
J. Aschengeschwandtnerová
(*1910)
Jozef Daňo
(*1908)
Hedviga rod. Daňová
Ivan Glovaťák
Hedviga rod. Glovaťáková
X Majerech
Mária rod. Glovaťáková
X Zajac
Anna rod. Glovaťáková
X Vlnka
Ján Hodelka
Dana rod. Hodelková
Vladimír Mikuš
Vladimír Mikuš
Dominika rod. Mikušová
Daniela rod. Mikušová
Dávid Mikuš
Júlia rod. Dúcka
(*21.2.1889-†22.3.1889)
Paulína rod. Dúcka
(*7.2.1890-†19.3.1890)
Štefan Dúcky
(*24.6.1891-†30.6.1891)
N. rod. Dúcka
(*6.4.1893-†6.4.1893)
Anna rod. Dúcka
(*24.3.1894-†28.3.1894)
Jozef Dúcky
(*16.4.1895)
Martin Dúcky
(*21.10.1897)
Magdaléna rod. Dúcka
(kr. 26.7.1851-†18.12.1851)
Jozef Dúcky
(*15.12.1852)
Magdaléna rod. Niková
(*16.3.1859)
svadba: 13.11.1876
Jozef Dúcky
(*30.12.1882-†1962)
Katarína rod. Majtánová
(*21.5.1889-†1964)
svadba: 12.6.1905
František Dúcky
(*16.4.1907-†13.4.1941)
Anna rod. Farkašová
(*6.8.1913)
Amália rod. Dúcka
Jaroslav Holub
Jaroslav Holub
Jozef Dúcky
(*1911)
Paulína Dúcka
Mária rod. Dúcka
Ján Gregor
(*6.11.1914)
Ján Gregor
Viktória rod. Kováčiková
Mária rod. Gregorová
Jaroslav Mlynek
Jaroslav Mlynek
Eva rod. Kovačechová
Jaroslav Mlynek
Eva rod. Mlyneková
Jozef Mlynek
Monika rod. Moravčíková
Dominik Mlynek
Štefan Gregor
Zdenka rod. Božiková
Rudolf Gregor
Zdenka rod. Pavlíková
Rastislav Gregor
Andrea rod. Gregorová
Juraj Bjelko
Denis Bjelko
Samuel Bjelko
Ema rod. Bjelková
Štefan Gregor
Martina rod. Mojžišová
Matej Gregor
Zuzana rod. Gregorová
Tomáš Gregor
Zuzana rod. Háberová
Branislav Gregor
Terézia rod. Gregorová
Milan Pikna
Milan Pikna
Andrej Pikna
Peter Pikna
Jaroslava rod. Gregorová
(†30.11.1963)
Pavol Dúcky
Anna rod. Farkašová
(*6.8.1913)
Štefan Dúcky
Mária rod. Škerdová
Ján Dúcky
Anastázia rod. Kajanová
Alena rod. Dúcka
XXX
Rocco X
Jana rod. Dúcka
Peter Kasala
Klaudia rod. Kasalová
X Kasala
Peter Dúcky
Malvína Dúcka
Sebastián Dúcky
X Dúcky
X rod. Dúcka
Anna rod. Dúcka
Jozef Mucha
Lena rod. Muchová
Richard Štefanec
Samuel Wiliam Štefanec
Anna rod. Muchová
Lucia rod. Muchová
Patrik Mišenka
Matúš Mišenka
Jozefína rod. Dúcka
Ján Polúch
Mária rod. Polúchová
Tibor Polúch
Oľga rod. Ševčíková
Branislav Polúch
Mária rod. Mravcová
X rod. Polúchová
Renáta rod. Polúchová
Juraj Flimel
Samuel Flimel
Peter Polúch
Ján Dúcky
(*30.12.1882)
Mária rod. Miksová
(*5.12.1887-†7.6.1964)
svadba: 12.6.1905
Františka rod. Dúcka
X Kozáček
Jozef Kozáček
Mária rod. Kajanová
Zdenka rod. Kozáčková
Milan Geláčik
Milan Geláčik
Radoslav Geláčik
Petra rod. Geláčiková
Mária rod. Kozáčková
Marián Blina
Monika rod. Blinová
X Kozáček
Peter Blina
Nadežda rod. Niková
Peter Blina
X Blina
Slávka rod. Orságová
Beáta rod. Blinová
Erik Blina
Natália rod. Blinová
Amália rod. Kozáčková
Jaroslav Bolfa
Anna rod. Dúcka
(*24.6.1906-†1906)
Jakub Dúcky
(*20.7.1885)
Štefan Dúcky
(*17.4.1889)
Vincent Dúcky
(*5.7.1892)
Mária rod. Maninová
(*7.4.1892)
svadba: 16.2.1920
Magdaléna rod. Dúcka
(*6.1.1895-†11.1.1895)
Pavol Dúcky
(*15.10.1896)
Paulína rod. Maringová
(*18.5.1900)
Víťazoslav Dúcky
Štefánia rod. Mikušová
Peter Dúcky
Alena rod. Dúcka
Gabriel Slávik
Zuzana rod. Sláviková
Magdaléna rod. Dúcka
Štefan Dúcky
XXX
Oľga rod. Dúcka
Štefan Dúcky
Jozef? Dúcky
Magdaléna rod. Dúcka
(*6.11.1900-†1901)
Alžbeta rod. Dúcka
(*12.12.1855-†21.4.1875)
Magdaléna rod. Dúcka
(*21.7.1859)
Ondrej Dúcky
(*1.12.1862-†13.8.1864)
Augustín Dúcky
(*5.9.1866)
Eva rod. Dúcka
(*14.12.1867)
svadba: 18.11.1889
Magdaléna rod. Dúcka
(*12.5.1891-†19.12.1958)
Augustín Kubričan
(*5.6.1889)
svadba: 3.5.1909
Jozef Dúcky
Mária rod. Dúcka
(*21.9.1897)
Vincencia rod. Dúcka
(*10.5.1900)
Michal Dúcky
(*20.11.1902-†1910)
THE END