Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Dúcky
(n. okolo 1826)
Mária rod. Maninová
(asi 1828-†19.10.1886)
svadba: 13.11.1848
Augustín Dúcky
(*5.9.1866)
Eva rod. Dúcka
(*14.12.1867)
svadba: 18.11.1889
Magdaléna rod. Dúcka
(*12.5.1891-†19.12.1958)
Augustín Kubričan
(*5.6.1889)
svadba: 3.5.1909
Jozef Dúcky
Mária rod. Dúcka
(*21.9.1897)
Vincencia rod. Dúcka
(*10.5.1900)
Michal Dúcky
(*20.11.1902-†1910)
THE END