Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefan Dúcky
(kr. 21.10.1849)
Jozef Dúcky
(n. okolo 1826)
Mária rod. Maninová
(asi 1828-†19.10.1886)
svadba: 13.11.1848
Anna rod. Čižmáriková
(kr. 10.10.1851)
svadba: 29.1.1872
Paulína rod. Dúcka
(*7.2.1890-†19.3.1890)
THE END