Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Niko
(okolo 1812-†29.3.1872)
Adam Niko
(asi 1789-†10.3.1874)
Anna rod. Dúcka
(okolo 1790-†1.1.1865)
svadba: asi 1810
Anna rod. Haluzová
(asi 1821-†21.11.1890)
svadba: 5.6.1848
Juraj Niko
(*18.1.1856)
Mária rod. Dúcka
(*15.1.1858-†1906)
svadba: 13.11.1876
Martin Niko
(*9.11.1878)
Katarína rod. Niková
(*19.7.1880-†27.7.1882)
Mária rod. Niková
(*30.8.1882-†16.9.1918)
Štefan Štefke
(*17.8.1876-†14.3.1952)
svadba: 18.11.1901
Jozefína rod. Štefková
(*26.9.1906)
Ján Štefke
(*1911)
Hedviga rod. Kajanová
(*1913)
Ernestína rod. Štefková
Ladislav Bracho
Ladislav Bracho
Marta rod. Luknárová
Ladislav Bracho
Henrieta rod. Brachová
Ján Bracho
Zita rod. Habdáková
Ján Bracho
Tomáš Bracho
Emília rod. Štefková
Július Kučerka
Tatiana rod. Kučerková
Miloš Dunajský
Miloš Dunajský
Soňa rod. Dunajská
Tatiana rod. Dunajská
Július Kučerka
Michaela rod. Šišková
Stanislav Kučerka
Michaela rod. Kučerková
Branislav Kučerka
Lenka rod. Apolenová
Tomáš Kučerka
Hana rod. Kučerková
Mária rod. Štefková
Štefan Ganyo
Andrea rod. Ganyová
X Mucha
Štefan Ganyo
Marek Ganyo
Mária rod. Štefková
Jindrich Cisár
Magdaléna rod. Niková
(*28.1.1884-†3.9.1884)
Ján Niko
(*4.3.1886)
Františka rod. Niková
(*1.10.1888)
Štefan Dúcky
(*8.8.1887)
svadba: 10.2.1908
Katarína rod. Niková
(*28.4.1891)
Michal Miksa
(*20.6.1892)
svadba: 18.6.1911
Anna rod. Niková
(*24.12.1893-†1.1.1894)
Michal Niko
(*8.1.1895)
Júlia rod. Niková
(*18.8.1897)
Rozália rod. Dúcka
(*14.6.1900)
Katarína rod. Chrenková
(*17.9.1852)
svadba: 4.6.1906
THE END