Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefan Niko
(kr. 25.7.1839-okolo 1900)
Adam Niko
(asi 1817-†8.2.1892)
Adam Niko
(asi 1789-†10.3.1874)
Anna rod. Dúcka
(okolo 1790-†1.1.1865)
svadba: asi 1810
Katarína rod. Šimunová
(asi 1821-†9.10.1866)
svadba: 13.11.1838
Anna rod. Sprostá
(kr. 5.3.1835-†9.3.1889)
svadba: 6.5.1861
Júlia rod. Niková
(*11.2.1868-†17.2.1868)
THE END