Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Čakajda
(kr. 13.1.1845)
Alžbeta rod. Niková
(kr. 23.9.1850)
Adam Niko
(asi 1817-†8.2.1892)
Adam Niko
(asi 1789-†10.3.1874)
Anna rod. Dúcka
(okolo 1790-†1.1.1865)
svadba: asi 1810
Katarína rod. Šimunová
(asi 1821-†9.10.1866)
svadba: 13.11.1838
svadba: 24.2.1868
Mária rod. Čakajdová
(*30.1.1871-†1903)
Štefan Dúcky
(*17.8.1871-†6.4.1951)
svadba: 12.11.1894
Štefan Čakajda
(*18.8.1891-†29.2.1892)
Jozef Čakajda
(*5.11.1893-†12.3.1894)
Katarína rod. Dúcka
(*17.3.1895)
Mária rod. Dúcka
(*26.12.1897)
Anna rod. Dúcka
(*20.10.1899)
THE END