Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Juraj Niko
(*18.1.1856)
Ján Niko
(okolo 1812-†29.3.1872)
Adam Niko
(asi 1789-†10.3.1874)
Anna rod. Dúcka
(okolo 1790-†1.1.1865)
svadba: asi 1810
Anna rod. Haluzová
(asi 1821-†21.11.1890)
svadba: 5.6.1848
Mária rod. Dúcka
(*15.1.1858-†1906)
svadba: 13.11.1876
Martin Niko
(*9.11.1878)
THE END