Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Adam Niko
(kr. 20.4.1847)
Adam Niko
(asi 1817-†8.2.1892)
Adam Niko
(asi 1789-†10.3.1874)
Anna rod. Dúcka
(okolo 1790-†1.1.1865)
svadba: asi 1810
Katarína rod. Šimunová
(asi 1821-†9.10.1866)
svadba: 13.11.1838
Eva rod. Kopecká
(kr. 2.2.1849-†1910)
svadba: 24.1.1870
Jozef Niko
(*21.2.1882-†26.2.1882)
THE END